VOC verwijdering


bioGas

CATO Engineering heeft in eigen beheer installaties ontwikkeld op het gebied van verontreinigingen verwijderen uit biogas. Deze installaties hebben zich in het veld al hebben bewezen.

Biogas:
Biogas is een alternatieve energiebron die volledig groen is. Het geproduceerde biogas kan gebruikt worden om elektriciteit te maken middels een gasmotor met eventueel nuttige toepassing van de warmte. Om het biogas geschikt te maken voor gebruik in de gasmotor moeten diverse verontreinigingen verwijderd worden.

De CATO installatie verwijderd de ongewenste componenten zoals limoneen, siloxanen, chloor- en fluorverbindingen, mercaptanen en waterstofsulfide (H2S) op de meest rendabele en betrouwbare manier.

Het grote voordeel van deze technologie is dat het een regenereerbaar proces is waar geen afval bij vrij komt. Hierdoor zijn de milieubelasting en de operationele kosten significant lager dan alternatieve technieken.

Een alternatief voor verbranden in een gasmotor is biogas opwaarderen tot groen gas (bio-methaan).Hierbij moet ook de kooldioxide (CO2) worden verwijderd. Hierna kan het gas gecomprimeerd, gedroogd en geodoriseerd worden zodat het ingevoerd kan worden op het openbare gasnet. Na het opwaarderen is het groene gas gelijkwaardig aan aardgas.