Solar_frontier


Diensten

Assistentie bij investeringen:

Bij productie aanpassingen en/of uitbreidingen moeten er vele zaken geregeld worden. Er moeten mogelijke leveranciers worden geselecteerd, offertes aanvragen, offertes beoordeeld worden, levergrenzen op elkaar afgestemd worden en nog vele andere zaken geregeld worden. Vaak gaat het om grote investeringen en is de juiste keuze belangrijk voor de toekomst van het bedrijf. CATO kan helpen om ervoor te zorgen dat de juiste productie technologie gekozen wordt.

We doen dit door volgende diensten aan te bieden:
• Het technisch, technologisch en investeringstechnisch adviseren van klanten;
• Het ontwerpen van procesinstallaties en technische systemen;
• Het opstellen van projectbeschrijvingen en kostprijsberekeningen aan de hand van bestek, tekeningen en/of eigen ontwerp;
• Het selecteren, specificeren en inkopen van materialen;
• Het verzorgen van de administratieve en technische begeleiding van projecten

Besparingsonderzoeken:

Binnen de industrie wordt soms veel energie verbruikt. De verwachting is dat de prijs voor energie door toekomstige schaarste, wereldwijde toename van bevolking en industrialisatie alleen maar toe neemt. Veel bedrijven willen energie besparen om hierdoor de milieu belasting (CO2 uitstoot) te verminderen en ook zover mogelijk de kostprijs van hun producten te verminderen.

Ook de Overheid wil dat de Nederlandse industrie minder energie verbruiken. Daarom is het sinds enkele jaren verplicht energiebesparende maatregelen uit te voeren, voor elke onderneming die:

- 50.000 kWh energie per jaar verbruikt
- 25.000 m3 gas per jaar verbruik
Deze wetgeving wordt pas beperkt nageleefd, echter is onze overheid momenteel bezig bedrijven hun energieverbruik inzichtelijk te laten krijgen. Uiteraard zal dit op den duur zorgen voor het naleven van de verplichte investeringen.

 

Verbetering (technische) bedrijfsvoering:

Naast energie verbruik is het voor veel bedrijven belangrijk snel van producten te kunnen wisselen om snel op wisselende marktvraag te kunnen reageren. Door de hoge loonkosten in de westerse wereld worden steeds meer bedrijfsprocessen geautomatiseerd. CATO wil bedrijven helpen het (primaire) productieproces te verbeteren. Hierbij ligt de focus op aanpassingen aan machines en procesinstallatie.

 

Productieproces- en product ontwikkeling:

Veel managers binnen productie bedrijven zijn erg druk met het regelen van de dagelijkse gang van zaken. Vaak hebben ze niet de tijd, en ook niet de expertise om verbeter trajecten op technisch gebied te inventariseren, starten, begeleiden en in bedrijf te nemen.

De verbeteringen kunnen gericht zijn op een zo betrouwbaar mogelijk primair productie proces. Investeringen, onderhoud en bedrijfsvoering moeten gericht zijn op een zo hoog mogelijke inzetbaarheid van de productiemachines. Verbeteringen kunnen ook betrekking hebben op de efficiëntie van de productie. Hoeveel energie, manuren, materiaal, kapitaal en dergelijke zijn nodig om het product te maken. CATO wil bedrijven ondersteunen in het verhogen van deze efficiëntie.

Als een nieuw product geïntroduceerd wordt is het vaak ook nodig aanpassingen te doen aan het huidige machinepark. De nieuwe producten moeten misschien wel gelijktijdig met de oude serie worden geproduceerd. Dit betekend dat de productieketen flexibel moet zijn. Het nieuwe product moet zo snel mogelijk in volle aantallen beschikbaar zijn, dus de tijd om te optimaliseren is vaak beperkt. CATO helpt klanten deze doelstellingen te bereiken.